Nadzór onkologiczny po chirurgicznym leczeniu raka jelita grubego

Z GastroWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nadzór onkologiczny po chirurgicznym leczeniu raka jelita grubego - Wytyczne US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer.

1. W okresie okołooperacyjnym powinna zostać wykonana kolonoskopia dla wykluczenia guzów synchronicznych i w celu usunięcia polipów

 • Przed zabiegiem chirurgicznym jeśli zachowana była wystarczająca drożność jelita
 • W okresie między 3. a 6. miesiącem po zabiegu, jeśli zwężenie powodowane przez guz uniemożliwiło wykonanie pełnej kolonoskopii przed operacją

2. Po leczniczej resekcji okrężnicy lub odbytnicy pierwsza kolonoskopia w ramach nadzoru onkologicznego powinna być wykonana:

 • po roku od operacji lub
 • po roku od kolonoskopii wykonanej w okresie pooperacyjnym

3. Kolejna kolonoskopia w ramach nadzoru powinna zostać wykonana po 3 latach (czyli 4 lata po zabiegu operacyjnym lub kolonoskopii okołooperacyjnej)

4. Kolejna i następne kolonoskopie powinny być wykonywane w okresach 5-letnich.

 • Zasady te nie dotyczą pacjentów z HNPCC, którzy poddawania są odrębnej procedurze nadzoru
 • W przypadku wykrycia polipów nowotworowych okresy pomiędzy badaniami powinny uwzględniać aktualne wytyczne dotyczące nadzoru po polipektomii
 • Nadzór można przerwać, jeśli oczekiwany dalszy czas życia stanie się krótszy od spodziewanych korzyści wynikających z jego kontynuacji

5. Pacjenci z rakiem odbytnicy, u których

 • podczas zabiegu nie wykonano pełnej resekcji mezorektum
 • guz został usunięty przezodbytowo (w tym metodą przezodbytowej mikrochirurgii endoskopowej)
 • guz został usunięty metodą endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej
 • choroba była zaawansowana miejscowo, a nie byli poddani radiochemioterapii neoadjuwantowej z następową pełną resekcją mezorektum

obciążeni są zwiększonym ryzykiem miejscowej wznowy raka. Dlatego w ciągu pierwszych 2-3 lat po zabiegu powinno się u nich wykonywać co 3-6 miesięcy sigmoidoskopię bądż EUS. Niezależnie od tych badań należy wykonywać u nich kolonoskopie według schematu przewidzianego dla pozostałych pacjentów po resekcji raka jelita grubego.

6. Jeśli wykonanie pełnej kolonoskopii przedoperacyjnej jest niemożliwe z powodu zwężenia zaleca się jako alternatywę wykonanie kolonografii CT, a jeśli nie jest ona dostępna - wlewu doodbytniczego z podwójnym kontrastem.

7. Brak jest wystarczających danych by zalecać immunochemiczne badanie kału na krew utajoną bądź badanie DNA w kale w ramach nadzoru po resekcji raka jelita grubego.

Bibliografia

 • Charles J. Kahi, Richard Boland, Jason A. Dominitz, Francis M. Giardiello, David A. Johnson, Tonya Kaltenbach, David Lieberman, Theodore R. Levin, Douglas J. Robertson, Douglas K. Rex. Colonoscopy Surveillance After Colorectal Cancer Resection: Recommendations of the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Gastroenterology, 2016, 150, s. 758–768