Punktacja EREFS

Z GastroWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Punktacja EREFS (EoE Endoscopic Reference Score) służy ilościowej ocenie zmian w eozynofilowym zapaleniu przełyku.

Ocenia się 5 objawów:

  • Obrzęk błony śluzowej (Edema): 0 = brak, 1 = zatarcie lub brak rysunku naczyniowego.
  • Pierścienie błony śluzowej (Rings): 0 = brak, 1 = delikatne prążki, 2 = wyraźnie widoczne pierścienie, 3 = pierścienie uniemożliwiające przeprowadzenie endoskopu o standardowej szerokości
  • Wysięk (Exudates): 0 = brak, 1 = zajmujący < 10% powierzchni błony śluzowej, 2 = zajmujący > 10% powierzchni błony śluzowej
  • Bruzdy (Furrows): 0 = brak, 1 = widoczne ale bardzo płytkie, 2 = głębokie
  • Zwężenia (Strictures): 0 = brak, 1 = obecne (należy podać średnicę w mm)


Stopnie Objawy
Obrzęk Pierścienie Wysięk Bruzdy Zwężenia
0
Brak Brak Brak Brak Brak
1
Obecny Nieznaczne Nieznaczny Nieznaczne Obecne
2
Umiarkowane Nasilony Głębokie
3
Nasilone


Ocenę zapisuje się w formacie EX RX ExX FX SX (np. E1 R2 Ex0 F1 S1), a stopnie się sumuje do maksymalnie 9.

Punktacja cechuje się wysoką swoistością, powtarzalnością i zgodnością między obserwatorami. Stopień zmian wykazuje korelację z ciężkością przebiegu choroby, a jego zmiany odzwierciedlają skuteczność leczenia.

Bibliografia