Punktacja Lille

Z GastroWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Punktacja Lille określa ryzyko zgonu u pacjentów z alkoholowym zapaleniem wątroby leczonych sterydem. Oceny punktowej dokonuje się po 7 dniach leczenia.

Liczbę punktów wylicza się na podstawie wartości sześciu parametrów:

  • wieku pacjenta
  • wydolności nerek
  • stężenia albuminy
  • czasu protrombinowego lub INR
  • stężenia bilirubiny przed rozpoczęciem leczenia
  • stężenia bilirubiny po 7 dniach leczenia

Wartości te podstawia się do wzoru:

  • 3,19 - 0,101 x (wiek w latach) + 0,147 x (albumina w dniu 0, g/L) + 0,0165 x (bilirubina po 7 dniach leczenia, 𝜇M/L) - 0,206 x (niewydolność nerek) - 0.0065 x (bilirubina w dniu 0, 𝜇M/L) - 0,0096 x (czas protrombinowy, s lub INR)1

Parametr (niewydolność nerek) przyjmuje wartość 0 dla stężenia kreatyniny < 1,3 g/dL (115 𝜇M/L) oraz 1 dla stężenia wyższego.

Za nieodpowiadających na leczenie uznaje się pacjentów, u których liczba punktów jest równa lub przekracza 0,45 - 76% z nich umiera w ciągu 6 miesięcy niezależnie od tego, czy otrzymują steryd czy placebo. Sugeruje to, że można u nich zaprzestać leczenia sterydem po 7 dniach i zastosować alternatywne metody leczenia. Spośród pacjentów, u których liczba punktów jest niższa niż 0,45 85% przeżywa ponad 6 miesięcy.

Kalkulatory

Uwagi

  1. Pomimo, że wartości czasu protrombinowego i INR są różne, nie wpływa to statystycznie istotnie na losy pacjentów.

Bibliografia